Tlačové správy

Spoločnosť Procare Health ponúka gél k liečbe a prevencii
lézií krčka maternice spôsobených hpv infekciou.

Viac než 1,7 miliónov španielskych žien je infikovaných sexuálne prenosným HPV.

Infekcia vyvolaná HPV patrí medzi najčastejšie sexuálne prenosné choroby v ľudskej populácii. Podľa súčasných odhadov až 80 % sexuálne aktívnych ľudí sa niekedy v priebehu svojho života stretlo s touto infekciou. V prípade žien, u ktorých má táto nákaza obyčajne závažnejší priebeh, sa jedná o najčastejší induktor vzniku karcinómu krčka maternice. Je síce pravda, že existuje možnosť vakcinácie, na druhej strane však doposiaľ neexistuje dostatočne účinná liečba tejto infekcie a ani efektívny prostriedok sekundárnej prevencie lézií vyvolaných nákazou.

Tento nový gél zlepšuje stupeň epitelizácie krčka maternice

Pre tento prípad, po mnohých štúdiách, Procare Health vyvinul Papilocare, nový vaginálny gél, špeciálne vyvinutý na prevenciu a liečbu týchto lézií.

Výsledky klinickej štúdie Paloma, v ktorej bolo zahrnutých 101 HPV pozitívnych pacientok s low-grade cervikálnymi léziami, preukázali, že u 88% HPV pozitívnych žien s High-risk HPV došlo k normalizácii lézií a u 63% z nich ku klírensu HPV po 6 mesačnej liečebnej dobe.

“Výsledky klinickej štúdie Paloma nám umožňujú uviesť, že teraz máme niečo, čo sme predtým nemali: neinvazívnu liečbu low-grade cervikálnych lézií spôsobených HPV”, vysvetľuje Dr. Javier Cortés.